It’s your ideas that matter

 
 
 
 
 
 
 Nhập dãy ký tự bên trên:
Please enter captcha code:
 

Về chương trình “CHIA SẺ Ý TƯỞNG - NHẬN THƯỞNG LIỀN TAY”

About the program “MAKE IDEAS REWARDING”

  • Chương trình chia sẻ ý tưởng dành cho tất cả FECers, Ubankers, SmartPayers và Khách hàng. Chương trình chính thức khởi động từ ngày 26/10/2020.
  • The idea sharing program is open for all FECers, Ubankers, SmartPayers and Customers. The program is officially launched from 26/10/2020.
  • Không ngừng đổi mới, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của FE Credit, Ubank và SmartPay (“F-U-S”), cũng như nâng cao trải nghiệm dịch vụ của Khách hàng là điều mà chúng tôi luôn trăn trở và mong muốn nhận được sự chia sẻ từ tất cả các bạn để cùng đưa “F-U-S” trở thành các công ty dẫn đầu thị trường.
  • Constant effort in finding solutions to increase business efficiency and effectiveness of FE Credit, Ubank and SmartPay (“F-U-S”), as well as improving Customer experience, is not only our concern but also our desire to receive sharing ideas from all of you and transform “F-U-S” to the leading companies in Vietnam.
  • Bạn có những sáng kiến, ý tưởng giúp cải thiện hiệu quả công việc cũng như giải quyết những vướng mắc trong công việc hàng ngày hoặc giúp nâng cao trải nghiệm dịch vụ tại “F-U-S”, v.v. nhưng chưa biết gửi về đâu? Hãy đến ngay Innovation Hub!
  • You have innovative ideas that help to improve your work performance as well as tackling your daily work’s obstacles, or help to enhance service experience at “F-U-S”, etc. but do not know where to raise your ideas? Come to the Innovation Hub now!
  • Tại Innovation Hub, tất cả ý tưởng của các bạn đều được chúng tôi ghi nhận và gửi đến Ban Quản Lý Cấp Cao để xem xét và đánh giá. Với mỗi ý tưởng được chọn, bạn sẽ nhận ngay một phần quà giá trị.
  • At Innovation Hub, all ideas are highly acknowledged and shared directly to Senior Management for review and evaluation. For every selected idea, you will receive a valuable reward.
TRUNG TÂM SÁNG KIẾN – INNOVATION CENTER
IPMD@fecredit.com.vn